พี แอนด์ ดี รีเสิร์ช ได้เริ่มก่อตั้งในประเทศมาเลเซียปี ค.ศ.1995 ซึ่งในขณะนั้น ยังใช้ชื่อว่า Polalies marketing sdn,Bhd โดยทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ทั้งระบบ เฟล็กโซ กราฟฟิก และ ออฟเซส จนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ณ จุดดังกล่าวจึงทำให้ผู้บริหารในขณะนั้นคือ Mr.Benn Wong เกิดแนวความคิดว่า จะทำอย่างไรที่จะมีส่วนช่วยให้การพิมพ์ระบบ เฟล็กโซ กราฟฟิก ได้มีโอกาสเข้าใกล้ระบบ ออฟเซส ให้มากที่สุด จึงเริ่มศึกษาและทราบว่า โดยทั่วไปตลาดยังใช้แม่พิมพ์จากยางพารา ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำ ถ้าต้องการคุณภาพด้านการพิมพ์ที่ดี จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ Sheet Photopolymer ซึ่งมีต้นทุนสูง และ มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ขณะที่กำลังศึกษาหาแม่พิมพ์ทดแทน ก็ได้รับการแนะนำว่าขณะนั้น ในประเทศอเมริกา,ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่น และยุโรป เริ่มมีการใช้แม่พิมพ์ Liquid Photopolymer เนื่องจากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเป็น Water Wash Technology และต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่ขณะเริ่มต้นติดปัญหาเรื่องเครื่องจักรผลิตแม่พิมพ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง และคุณสมบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ให้มีต้นทุน และคุณภาพที่เหมาะสมซึ่งในขณะนั้น คุณชาธิป ได้มีโอกาสพบกับ
ทาง Mr. Benn Wong หลังจากที่ฟังแนวคิด ทำให้ คุณชาธิป มองเห็น ลู่ทางที่จะร่วมผลักดันแม่พิมพ์ Liquid Photopolymer ที่มีต้นทุนไม่สูงและสิ่งสำคัญไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้กับโรงงานผู้ผลิตกล่องลูกฟูกสิ่งสำคัญที่ คุณชาธิป พูดเสมอ คือดีใจที่วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องจักร เกือบ 60% นำเข้าจากประเทศไทยเพื่อประกอบและ
ส่งจำหน่าย ไปยังหลายประเทศทั่วโลก

ณ ปี พ.ศ. 2544 บริษัท พี แอนด์ ดี รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด จึงเริ่มก่อตั้งขึ้นหลังความสำเร็จ
ของ พี แอนด์ ดี รีเสิร์ช (มาเลเซีย) ที่ทำให้ตลาดกว่า 70% ยอมรับในแม่พิมพ์จากทางบริษัท
ในเริ่มแรก ทางเราค่อนข้างประสบความยากลำบากอย่างมาก ในการสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้น
กับทั้งตัวเครื่องจักรและแม่พิมพ์ โดยเฉพาะคุณภาพของแม่พิมพ์ จากผู้ที่ริเริ่มทำตลาดในอดีต
ที่ขาดการศึกษาอย่าง รอบคอบ แต่ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ทำให้ปัจจุบันในตลาดประเทศไทย ได้ให้การยอมรับมากขึ้นโดยลำดับ จาก ณ เวลาเริ่มต้น 2 ปีแรก มีผู้ยอมลงทุนเครื่องจักรผลิตบล็อกจาก
ทางบริษัทประมาณ 10 โรงงาน ก็เพิ่มเป็น กว่า 30 โรงงานทั่วประเทศ และในปี พ.ศ. 2547 ได้มีนโยบาย
ผลิตบล็อกพิมพ์สำเร็จรูป ให้กับโรงงานที่ไม่มีเครื่องหล่อ จึงเกิด บริษัท เฟล็กโซ กราฟฟิก จำกัด
เพียงระยะเวลา 2 ปี บริษัทขยายตัวอย่างมาก ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ผ่านทาง
บริษัทเฟล็กโซ กราฟฟิก จำกัด (พระราม 2),เฟล็กโซ กราฟฟิก (รังสิต) และเฟล็กโซ กราฟฟิก (บางนา)
รองรับลูกค้าที่ให้การยอมรับกว่า 300 ราย

ปัจจุบัน บริษัท เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในมาเลเซียและในประเทศไทย แต่รวมถึงหลายประเทศ ในเอเชีย บริษัทฯ เชื่อว่าความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างดีตลอดไป

นโยบาย
" ใจกว้าง พร้อมรับฟังผู้อื่นเสมอ คิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและคนรอบข้างให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำงานอย่างกระตือรือร้นความพึงพอใจที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า "

www.p-flex.com. All Rights Reserved.
30/75 Moo 1 Sinsakhon Printing City & Industrial Estate Thailand, Chetsadawithi Road, Khok Kham, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.
Tel: 0-3445-2365-67, 0-2789-5595 Fax: 0-3445-2368-71 Email: fg1@p-flex.com