โรงงาน ก : เราสามารถใช้ ที-บล็อกร่วมกับบล็อกอื่นๆ ได้หรือไม่ และมีข้อจำกัดใดบ้าง?
Mr.พี : แน่นอนว่าการใช้บล็อกผสมเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากความแข็ง (Shore) ของบล็อกแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ดังนั้นการใช้บล็อกผสมควรเลือกที่มีความแข็งที่ใกล้เคียงกัน คือ TF2 คู่กับ FLG หรือ T-Block คู่กับ FLG

โรงงาน ข : ข้อจำกัดของบล็อกลิควิด มีอะไรบ้าง?
Mr.พี : แทบกล่าวได้ว่าบล็อกลิควิดมีข้อจำกัดน้อยมาก แต่ที่พบก็คือ บล็อก TF2 (ชา) มีความสามารถในการเก็บเม็ดสกรีนตั้งแต่ 3% ขึ้นไป ที-บล็อก ไม่สามารถทำแบบที่มีขนาดเส้นเล็กกว่า 4 พอยท์ได้ หรือตัวหนังสือต่ำกว่า 4 หุลได้


โรงงาน ข : ข้อจำกัดของบล็อกลิควิด มีอะไรบ้าง?
Mr.พี : แทบกล่าวได้ว่าบล็อกลิควิดมีข้อจำกัดน้อยมาก แต่ที่พบก็คือ บล็อก TF2 (ชา) มีความสามารถในการเก็บเม็ดสกรีนตั้งแต่ 3% ขึ้นไป ที-บล็อก ไม่สามารถทำแบบที่มีขนาดเส้นเล็กกว่า 4 พอยท์ได้ หรือตัวหนังสือต่ำกว่า 4 หุลได้


 

www.p-flex.com. All Rights Reserved.
30/75 Moo 1 Sinsakhon Printing City & Industrial Estate Thailand, Chetsadawithi Road, Khok Kham, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.
Tel: 0-3445-2365-67, 0-2789-5595 Fax: 0-3445-2368-71 Email: fg1@p-flex.com