1. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก 5 อัตรา
2. ช่างพิมพ์ 5 อัตรา
3. ผู้ช่วยช่างพิมพ์ 5 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าสนับสนุนการขาย 1 อัตรา

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กราฟฟิก จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศ ชาย/หญิง ระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. ทำงานล่วงเวลาได้
3. สามารถใช้โปรแกรม Aillustrator,Phototoshopได้

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างพิมพ์ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศชาย ระดับ ม.6/ปวช ขึ้นไป
2. สามารถเข้ากะกลางคืนได้/ทำโอทีได้
3. หากมีประสบการณ์ง่นด้านไดคัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพิมพ์ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศชาย ระดับ ม.6/ปวช ขึ้นไป
2. เข้ากะกลางคืนได้/ทำดอทีได้

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศชาย/หญิง ระดับ ปวส ขึ้นไป
2. สามารถใช้โปรแกรม Aillustrator,Phototoshopได้

 

 

www.p-flex.com. All Rights Reserved.
30/75 Moo 1 Sinsakhon Printing City & Industrial Estate Thailand, Chetsadawithi Road, Khok Kham, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.
Tel: 0-3445-2365-67, 0-2789-5595 Fax: 0-3445-2368-71 Email: fg1@p-flex.com