บริษัท พีแอนด์ดี รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
30/75 หมู่ 1 สินสาครนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ถนนเจษฏาวิถี
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel: 0-3445-2365-67, 0-2789-5595 Fax: 0-3445-2368-71

บริษัท พีแอนด์ดี พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
30/75 หมู่ 1 สินสาครนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ถนนเจษฏาวิถี
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel: 0-3445-2365-67, 0-2789-5595 Fax: 0-3445-2368-71

บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด
30/75 หมู่ 1 สินสาครนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ถนนเจษฏาวิถี
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel: 0-3445-2365-67, 0-2789-5595 Fax: 0-3445-2368-71

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

 

www.p-flex.com. All Rights Reserved.
30/75 Moo 1 Sinsakhon Printing City & Industrial Estate Thailand, Chetsadawithi Road, Khok Kham, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.
Tel: 0-3445-2365-67, 0-2789-5595 Fax: 0-3445-2368-71 Email: fg1@p-flex.com